PINNAVORMIJAD

Pinnavormijad OÜ tegeleb maastikuarhitektuuri ja maastikuehitusega. Pakume kliendile õues leiduvate probleemide lahendust ideest teostuseni. Kasutame kohapealseid materjale ja seome koha identiteedi kliendi vajadusega, suudame disaini käigus kujundada ka ehituse ning hoolduse kliendi ootustele vastavaks

PINNAVORMIJAD ON:

MARGUS LILLAK

juhataja – maastikuarhitekt

margus@pinnavormijad.ee

HENRY LUTS

projektijuht – ehitaja

henry@pinnavormijad.ee

ALLAN NIINEMÄGI

projektijuht – ehitaja

allan@pinnavormijad.ee

MIRJAM VEILER

maastikuarhitekt – projektijuht

mirjam@pinnavormijad.ee

TEENUSED:

Pakume konsultatsiooni maastiku kujundamise, aia rajamise, tehniliste lahenduste ja protsesside osas. Konsultatsioonile eelneb esmane andmete kogumine ja probleemi analüüs. Sõltuvalt probleemi iseloomust, saame tulla kohale või suhelda läbi veebikeskkonna.

 • Mida võiks aias, õues teisiti teha? Kuhu paigutada hooneid, rajatisi, istutusalasid?

 • Midagi valmistab õues pettumust/muret. Kuidas probleemi lahendada?

 • On plaanis suuri ideid ellu viia ja oleks vaja teada, milliseid uuringuid on vaja, kellega on tarvis koordineerida ja kooskõlastada?

Maksumus: konsultatsiooni hind on 50 eurot tund, millele lisandub transpordikulu.

Pakume järgmisi teenuseid:

 • maastikuarhitektuursed eksperthinnangud;

 • parkide hoolduskava koostamine;

 • dendroloogilised hinnangud.

 • Dendroloogilisi hinnanguid teostame üldjoontes maist-oktoobrini, et tagada maksimaalne täpsus.

Hind sõltub objekti suurusest ja puude arvust. Dendrohinnangu jaoks on vaja geodeetilist alusplaani mõõtkavas 1: 500. Kui seda pole, peab arvestama täiendavalt ka selle hinnaga.

3D visuaal aitab inimesel, kes ei tööta igapäevaselt 2D kaartide ja joonistega, paremini hoomata projekti sisu ja mõju. Visualiseerimise aluseks on, kas joonis, kaart, foto või skeem alast.

Pakume tuge projektide visualiseerimiseks ja 3D visuaalide koostamiseks nii digitaalselt, käsitsi, kui ka hübriidmeetodil.

Maastikuarhitekti abil vormistatakse kliendi ideedest  ja visioonidest plaanid ja projektid, mida saab kasutada nii eelarve koostamiseks, kui reaalsete rajamistööde käivitamiseks. Mastaabid võivad olla väga erinevad – alates terrassi projekteerimisest lõpetades linnaosade kujundamisega. Selles valdkonnas on ka palju selliseid töid, mis ei mahu ühegi konkreetsema kategooria alla.

Pakume järgmisi teenuseid:

 

 • maastikuarhitektuursed kujundusprojektid (kõikides etappides);

 • eraaedade kujundamine;

 • haljastusplaanide koostamine;

 • detailplaneerimine.

Projektide hind sõltub projekti mastaabist ja keerukusest. Kui projekteerimine eeldab ka meie poolset ehitamist, siis on võimalik projekteerimise/kujundamise osas võita ajas, sest paljud detailid saab lahendada hiljem ehitusel, kus maastikuarhitekt on pidevalt kohal.

Maastikuehituse osas pakume projektide elluviimist. Pakume nii „võtmed kätte“ lahendust kui ka vaid kindla osa rajamist. Suudame rajada nii murupindasid, lilleniite kui ka permakultuuri põhimõtetel rajatavaid peenramaid. Nt. teostame istutusi, lammutame vanu rajatisi ning planeerime maapinda.

Meie tugevuseks on maastikuarhitekti olemasolu ehitusmeeskonnas, tänu kellele saame teha olukorra muutudes kiireid otsuseid ja olla paindlikud.

Oma töös kasutame maksimaalselt olemasolevaid võimalusi ning vahendeid, vähendades sellega negatiivset keskkonnamõju ja vähendades materjalidele tehtavat kulu.

Scroll to Top